De stichting Borneo Architectuur Centrum is opgericht door Sarai van de Boel, Magda Westland, Wim Key en Helene Bothof.

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit de volgende bestuursleden:
Wim Key, voorzitter
Marjolein Peters, secretaris
Margot Ramakers, penningmeester